Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на системи за заключване за обектите на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Номер: 76 / 2020