Присъединяване на производители към електроразпределителната мрежа

За присъединяване към електроразпределителната мрежа е необходимо да попълните, подготвите и подадете набор от документи в Центровете за обслужване на клиенти.