Търгове и продажби

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на Електроразпределение Север АД, гр. Лозница

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на Електроразпределение Север АД, гр. Дебелец

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на Електроразпределение Север АД, с. Голям извор, общ. Самуил, обл. Разград,

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед

Предаване за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци от складовете на „Електроразпределение Север“ АД

Покана - 24.10.2022
Заявление за участие - 24.10.2022    
Технически спецификация - 24.10.2022
Ценова оферта - 24.10.2022
Коефициент на процентно съдържание на метали - 24.10.2022
Проект на договор - 24.10.2022
Отговори на постъпили въпроси – 07.11.2022
Отговори на постъпили въпроси – 09.11.2022
Съобщение за провеждане на жребий – 06.01.2023
Протокол от проведен жребий – 10.01.2023

Решение за избор на изпълнител – 23.01.2023

Доклад на комисията – 20.01.2023

Договор – 10.03.2023
                                                                           

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот (къща) в гр. Павликени, собственост на Електроразпределение Север АД

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед

Tърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на Електроразпределение Север АД, гр. Лясковец (ИП), ул. Бузлуджа

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед

 

Tърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на Електроразпределение Север АД, гр. Дългопол 

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в гр. Велико Търново, собственост на Електроразпределение Север АД, ул. Мизия


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в с. Станчов хан, собственост на Електроразпределение Север АД

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в гр. Търговище, собственост на Електроразпределение Север АД, ПБ Парка

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в гр. Горна Оряховица, собственост на Електроразпределение Север АД, ПБ Камъка

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в гр. Павликени (бивш инкасаторски пункт), собственост на Електроразпределение Север АД

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в гр. Горна Оряховица, собственост на Електроразпределение Север АД, ул. Съединение

Tърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в гр. Лясковец (АМП), собственост на Електроразпределение Север АД, ул. „Хаджи Димитър“

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед