Търгове и продажби

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на изведени от експлоатация МПС, собственост на Електроразпределение Север АД

Заповед - 07.08.2020
Заявление - 07.08.2020
Плик 1 - 07.08.2020
Плик 2 - 07.08.2020

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в Горна Оряховица, собственост на ЕРП Север

Обява - 07.07.2020

Правила за провеждане - 07.07.2020

Заявление за участие - 07.07.2020

Молба за възстановяване на депозит - 07.07.2020

Плик - 07.07.2020

Презентация - 07.07.2020

Съобщение относно промяна на срок - 21.07.2020

Заповед на УС на ЕРП Север - 21.07.2020

Съобщение относно промяна на срок - 21.08.2020

Заповед на УС на ЕРП Север - 21.08.2020