Търгове и продажби

Изкупуване на отработено трансформаторно масло собственост на Електроразпределение Север АД

Покана – 15.07.2022г.
Техническо задание – 15.07.2022 г.
Приложение 2 – 15.07.2022 г.
Проект на договор – 15.07.2022 г. 
Съобщение за промяна срок за подаване на оферти - 11.08.2022 г. 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот (къща) в гр. Павликени, собственост на Електроразпределение Север АД

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед


Tърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на Електроразпределение Север АД, гр. Лясковец, ул. В. Левски

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед

Tърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на Електроразпределение Север АД, гр. Лясковец, ул. Бузлуджа

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед

 

Tърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на Електроразпределение Север АД, гр. Дългопол 

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед

Търг с тайно наддаване за продажба на козлови кранове в гр. Разград и гр. Габрово, собственост на Електроразпределение Север АД

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в гр. Велико Търново, собственост на Електроразпределение Север АД, ул. Мизия


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в с. Станчов хан, собственост на Електроразпределение Север АД

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в гр. Русе, собственост на Електроразпределение Север АД, ул. Скобелев


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в гр. Търговище, собственост на Електроразпределение Север АД, ПБ Парка

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в гр. Горна Оряховица, собственост на Електроразпределение Север АД, ПБ Камъка

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в гр. Кайнарджа, собственост на Електроразпределение Север АД

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в гр. Павликени (бивш инкасаторски пункт), собственост на Електроразпределение Север АД

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в гр. Горна Оряховица, собственост на Електроразпределение Север АД, ул. Съединение

Изкупуване на снети от експлоатация и бракувани механични-индукционни еднофазни и трифазни електромери за скрап от складовете на  Електроразпределение Север АД

Запитване за оферта
Заявление за участие
Технически изисквания
Ценова оферта поз.1
Ценова оферта поз.2
Проект на договор
Съобщение за провеждане на жребий – 14.03.2022
Протокол от проведен жребий – 18.03.2022 г.
Протокол за избор на изпълнител  – 31.03.2022 г.

Изкупуване на отработено трансформаторно масло собственост на Електроразпределение Север АД

Покана – 26.04.2021
Техническо задание – 26.04.2021
Приложение 2 – 26.04.2021
Проект на договор – 26.04.2021
Съобщение - 13.05.2021 

Публичен търг: Предаване за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци от складовете на Електроразпределение Север АД

Решение за избор на изплнител – 14.01.2021
Доклад на комисията – 14.01.2021
Протокол от дата 17.11.2020 – 14.01.2021
Протокол от дата 09.12.2020 – 14.01.2021.

Публичен търг: Предаване за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци от складовете на Електроразпределение Север АД  

Покана – 27.10.2020
Заявление за участие - 27.10.2020
Техническа спецификация - 27.10.2020
Ценова Оферта - 27.10.2020
Коефициент на процентно съдържание на метала - 27.10.2020
Проект на Договор - 27.10.2020
Съобщение - 09.12.2020
Съобщение - 11.12.2020