Системи за управление на качеството

ISO 9001 е най-разпространената в световен мащаб серия от стандарти и указания, определяща изискванията към управленските системи, касаещи качеството на продуктите и услугите. Сертификатът за системата за управление на качеството в „Електроразпределение Север“ АД е издаден от световния лидер в контрола и сертифицирането на стоки и услуги – SGS България.

http://www.sgs.com/certifiedclients