Присъединяване на потребители към електроразпределителната мрежа

За присъединяване към електроразпределителната мрежа е необходимо да попълните, подготвите и подадете набор от документи в Центровете за обслужване на клиенти.

Как да се присъединя към електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД

Процедури по проучване и присъединяване: