График за отчитане

Код от картинкатаГрафик за отчитане за периода януари - декември 2022 г.
Месец Период на отчитане
Януари 2022 02.01 - 22.01.2022; 31
Февруари 2022 01.02 - 22.02.2022; 28
Март 2022 01.03 - 22.03.2022; 31
Април 2022 01.04 - 22.04.2022; 29
Май 2022 01.05 - 22.05.2022; 30
Юни 2022 01.06 - 22.06.2022; 30
Юли 2022 01.07 - 22.07.2022; 29
Август 2022 01.08 - 22.08.2022; 30
Септември 2022 01.09 - 22.09.2022; 30
Октомври 2022 01.10 - 22.10.2022; 31
Ноември 2022 01.11 - 22.11.2022; 30
Декември 2022 02.12 - 22.12.2022; 30