График за отчитане

Код от картинкатаГрафик за отчитане за периода януари - декември 2024 г.
Месец Период на отчитане
Януари 2024 02.01 - 22.01.2024; 30
Февруари 2024 01.02 - 22.02.2024; 29
Март 2024 01.03 - 22.03.2024; 29
Април 2024 01.04 - 22.04.2024; 30
Май 2024 01.05 - 22.05.2024; 31
Юни 2024 01.06 - 22.06.2024; 28
Юли 2024 01.07 - 22.07.2024; 30
Август 2024 01.08 - 22.08.2024; 30
Септември 2024 01.09 - 22.09.2024; 29
Октомври 2024 01.10 - 22.10.2024; 31
Ноември 2024 01.11 - 22.11.2024; 30
Декември 2024 01.12 - 22.12.2024; 29