График за отчитане

Код от картинкатаГрафик за отчитане за периода януари - декември 2023 г.
Месец Период на отчитане
Януари 2023 02.01 - 22.01.2023; 31
Февруари 2023 01.02 - 22.02.2023; 28
Март 2023 01.03 - 22.03.2023; 31
Април 2023 01.04 - 22.04.2023; 28
Май 2023 01.05 - 22.05.2023; 30
Юни 2023 01.06 - 22.06.2023; 30
Юли 2023 01.07 - 22.07.2023; 31
Август 2023 01.08 - 22.08.2023; 31
Септември 2023 01.09 - 22.09.2023; 29
Октомври 2023 01.10 - 22.10.2023; 31
Ноември 2023 01.11 - 22.11.2023; 30
Декември 2023 02.12 - 22.12.2023; 29