Уникален идентификационен номер за участие на свободен пазар