Документи за присъединяване на потребители

Как да се присъединя към мрежата на ЕРП Север

042 Искане ЕРП Север (ЮЛ)

057 Искане за проучване условията за присъединяване на обект на клиент (ЮЛ)  

058 Съгласие на собственика за подаване на искане за проучване намаляване на мощност (ЮЛ)

059 Искане за предварително проучване за присъединяване на обект на клиент (ЮЛ)

060 Искане за сключване на договор за присъединяване (ЮЛ)

061 Съгласие на собственика за присъединяване

074 Заявление за отстъпено право на строеж / сервитут

130 Искане ЕРП Север (ФЛ)

371 Искане за проучване условията за присъединяване на обект на клиент (ФЛ) 

372 Съгласие на собственика за подаване на искане за проучване намаляване на мощност / Искане за проучване на условията за присъединяване на обект (ФЛ)

373 Искане за предварително проучване за присъединяване на обект на клиент (ФЛ)

376 Искане за сключване на договор за присъединяване (ФЛ)

430 Съгласие на собственик на недвижим имот към ползвател (ЕРПС)-ФЛ

457 Заявление за достъп и пренос на електрическа енергия (ЮЛ)

458 Заявление за достъп и пренос на електрическа енергия (ФЛ)

459 Съгласие на собственик на недвижим имот към ползвател (ЕРПС)-ЮЛ