Денонощни телефони 0700 161 61 и 0700 359 10

(от чужбина: +35970016161 и +35970035910) за:

  • Подаване на сигнал за авария
  • Информация за планови прекъсвания на електрозахранването
  • Информация за присъединяване към електроразпределителната мрежа
  • Процедура по излизане на свободен пазар
  • Сигнали за неправомерно ползване на електрическа енергия или за кражба на съоръжения
  • График за отчитане на Вашия електромер и деклариране на показания
  • Проверка на сметка към Електроразпределение Север АД
  • Допълнителни  услуги - начин на заявяване и цени