Важно съобщение

НИМХ алармира за влошаване на климатичната обстановка през следващото денонощие -

13-14.06.2024

Вижте повече

Важно съобщение
Безопасно небе за птиците в Североизточна България

ЕРП Север и БДЗП успешно приключиха дейностите по поставяне на гнездилки за синявица и червенонога ветрушка

Виж повече

Безопасно небе за птиците в Североизточна България
Актуализация на клиентски данни

Кампания на ЕНЕРГО-ПРО за актуализация на данни 

Виж повече

Актуализация на клиентски данни