Аварийна ситуация - 27.01.2021

Информация във връзка с прекъсвания на електрозахранването - 27.01.2021

Виж повече

Актуализирайте вашите данни за предоставена мощност

От 1 юли 2020 година цена за достъп до електроразпределителната мрежа се изчислява по нов метод

Виж Повече

ЕРП Север

Електроразпределителната компания на Североизточна България

Виж Повече

ВИСОКОВОЛТОВА ЛАБОРАТОРИЯ

Широкообхватно портфолио от високоволтови изпитвания

Виж повече