Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана (Архив)

Предмет: Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по подмяна на релейни защити средно напрежение във възлови станции, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Номер: 9097773 / 30.03.2020