Производители на свободен пазар

 • Първоначална регистрация на обект на пазара по свободно договорени цени

  Първоначална регистрация на обект на пазара по свободно договорени цени

  Виж повече
 • Първоначален избор на координатор на балансираща група за обект на производител

  Първоначален избор на координатор на балансираща група за обект на производител

  Виж повече
 • Смяна на доставчик и/или координатор на балансираща група

  Смяна на доставчик и/или координатор на балансираща група

  Виж повече