Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Номер: 80 / 2020