Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Комплексно почистване на сгради и прилежащи площи за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 48 / 2019