Обекти с периодично измерване по периоди на сетълмент

 • Първоначална регистрация на обект на пазара по свободно договорени цени

  Първоначална регистрация на обект на пазара по свободно договорени цени

  Виж повече
 • Смяна на доставчик и/или координатор на балансираща група

  Смяна на доставчик и/или координатор на балансираща група

  Виж повече
 • Преустановяване и възстановяване на преноса на електрическа енергия

  Преустановяване и възстановяване на преноса на електрическа енергия

  Виж повече