Обекти с периодично измерване по периоди на сетълмент

  • Първоначална регистрация на обект на пазара по свободно договорени цени

    Първоначална регистрация на обект на пазара по свободно договорени цени

    Виж повече
  • Смяна на доставчик и/или координатор на балансираща група

    Смяна на доставчик и/или координатор на балансираща група

    Виж повече