Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Проектиране на обекти от електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Номер: 53/2019