Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Наемане, техническо и сервизно обслужване на нови GPS устройства и изкупуване на използвани GPS устройства собственост на Електроразпределение Север АД

Номер: 24