Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Изготвяне в пълен обхват на технически паспорти и сертифициране за енергийна ефективност на строежи / сгради в експлоатация, собственост на Електроразпределение Север АД

Номер: 146 / 2019