Високоволтова лаборатория

Високоволтовата лаборатория на Електроразпределение Север притежава валиден сертификат от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация и е единствената в България с широкоообхватен лиценз за високоволтови изпитвания. Разполага със съвременна техника и едни от най-добрите специалисти в България. Намира се в централната част на Варна с изградени логистични връзки до всички части на България и Европа.