Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Сключване на медицинска застраховка на работниците и служителите на Електроразпределение Север АД

Номер: 102 /2020