Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Последваща метрологична проверка на трифазни статични и индукционни електромери за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 30/2019