Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на област: Велико Търново, Габрово и Търговище

Номер: 182/2018