Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на еднократни пластмасови пломби за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 156 / 2019