Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана (Архив)

Предмет: Извършване на СМР за подмяна на релейни защити средно напрежение и вторична комутация в подстанции и възлови станции на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Номер: 9079348 / 07.08.2018 г.