Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана (Архив)

Предмет: Извършване на СМР по ремонт на портали ОРУ 110 kV на подстанции на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Номер: 9076845/05.06.2018