Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана (Архив)

Предмет: Извършване на СМР по присъединяване на нови абонати чрез изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН, ТП, ШК, РК и ТЕПО до граница на собственост на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД в област Варна

Номер: 9085606 / 13.02.2019 г.