Предоставяне на права за достъп до електроразпределителната мрежа за разполагане на ЕСМ - 2020 г.

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Страшимирово общ. Белослав обл. Варна - 21.07.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Осенец общ. Разград - 08.07.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение СО „Манастирски рид“ местност „Дилбер чешма“, Община Варна обл. Варна - 26.06.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Поройно общ. Дулово обл. Силистра - 26.06.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Правда общ. Дулово обл. Силистра - 26.06.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Бъзовец общ. Две могили обл. Русе - 26.06.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Стража обл. Търговище - 26.06.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Сваленик общ. Иваново обл. Русе - 26.06.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Брестовица общ. Борово обл. Русе - 26.06.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Варна, кв. Виница - 21.04.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Мартен, обл. Русе - 17.03.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Николово, общ. Русе, обл. Русе - 28.02.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна - 26.02.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна - 26.02.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Партизани, общ. Дългопол, обл. Варна - 26.02.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна - 26.02.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Нови Пазар, общ. Нови Пазар, обл. Шумен - 27.01.2020