Предоставяне на права за достъп до електроразпределителната мрежа за разполагане на ЕСМ - 2020 г.

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Басарбово, общ. Русе - 31.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Поликраище, общ. Горна Оряховица - 31.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Константин, общ. Елена - 31.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Езерово, общ. Белослав - 31.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, част I – гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево - 31.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, част II – гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево - 31.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Търговище, кв. Въбел - 30.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица - 30.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Суворово, общ. Суворово - 30.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Дибич, общ. Шумен - 30.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Марян, общ. Елена - 29.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Стефаново, общ. Добрич - 29.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Елена, общ. Елена - 29.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, част I – гр. Русе, общ. Русе - 29.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, част II– гр. Русе, общ. Русе - 29.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Беброво, общ. Елена - 29.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Драгижево, общ. Лясковец - 23.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Мерданя, общ. Лясковец - 23.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Търговище, кв. Малчо Малчев - 23.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Каспичан, общ. Каспичан - 23.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково - 23.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Водица, общ. Попово - 03.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Исперих, обл. Разград - 02.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Блъсково, общ. Провадия - 02.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Друмево, общ. Шумен - 02.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Кривня, общ. Провадия - 02.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Марково, общ. Каспичан - 02.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Неофит Рилски, общ. Ветрино - 02.12.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Варна, м-ст Траката - 30.11.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Аспарухово, общ. Дългопол - 20.11.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Каспичан, обл. Шумен - 20.11.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Равна гора, общ. Аврен - 12.11.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Богомилци, общ. Самуил - 12.11.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Хума, общ. Самуил - 12.11.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Липник, общ. Разград - 12.11.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Бързица, общ. Провадия - 04.11.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Нова Шипка, общ. Долни Чифлик - 04.11.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Царевци, общ. Аврен - 04.11.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Баново, общ. Суворово - 04.11.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Казашко, общ. Варна - 04.11.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Долни чифлик - 21.10.2020 

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Кривини, общ. Долни чифлик - 21.10.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Рудник, общ. Долни чифлик - 21.10.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Венелин, общ. Долни чифлик - 21.10.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Детелина, общ. Долни чифлик - 21.10.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик - 21.10.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Юнец, общ. Долни чифлик - 21.10.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Пчелник, общ. Долни чифлик - 21.10.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Солник, общ. Долни чифлик - 21.10.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Мортагоново, общ. Разград - 21.10.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Климентово, общ. Аксаково - 21.10.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Осеново, общ. Аксаково - 21.10.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Александрово, общ. Търговище - 15.10.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Васил Левски, общ. Търговище - 15.10.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, к. к. Тузлата, гр. Балчик - 15.10.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Рогачево, общ. Балчик - 15.10.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, в.з. Двете чешми, гр. Балчик - 15.10.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Балчик – 15.10.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Драгомъж, общ. Исперих - 28.09.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Батишница, общ. Две могили - 28.09.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Баниска, общ. Две могили - 28.09.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Чилнов, общ. Две могили - 28.09.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Маково, общ. Търговище - 28.09.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Езерово, общ. Белослав - 28.09.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Малък Поровец, общ. Исперих - 28.09.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Слънчево, общ. Аксаково - 28.09.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Окорш, общ.  Дулово - 28.09.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Черковна, общ.  Дулово - 28.09.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Синдел, общ. Аврен - 28.09.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Дулово, общ. Дулово - 15.09.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Черник, общ. Дулово - 15.09.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Д. Абланово, общ. Русе - 15.09.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Бръшлен, общ. Сливо поле - 15.09.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Просена, общ. Русе - 15.09.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Бяла, обл. Русе - 17.08.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Страшимирово, общ. Белослав обл. Варна - 21.07.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Осенец, общ. Разград - 08.07.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение СО „Манастирски рид“ местност „Дилбер чешма“, Община Варна обл. Варна - 26.06.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Поройно, обл. Сщ. Дулово обилистра - 26.06.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Правда, общ. Дулово обл. Силистра - 26.06.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Бъзовец, общ. Две могили обл. Русе - 26.06.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Стража, обл. Търговище - 26.06.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Сваленик, общ. Иваново обл. Русе - 26.06.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Брестовица, общ. Борово обл. Русе - 26.06.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Варна, кв. Виница - 21.04.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Мартен, обл. Русе - 17.03.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Николово, общ. Русе, обл. Русе - 28.02.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна - 26.02.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна - 26.02.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Партизани, общ. Дългопол, обл. Варна - 26.02.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна - 26.02.2020

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Нови Пазар, общ. Нови Пазар, обл. Шумен - 27.01.2020