Нови Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД

Публикувано на 16.09.2022

Нови Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД

Днес, 16.09.2022 г., дружеството публикува в един централен (в. 24 часа) и в един местен всекидневник (в. Утро), както и на интернет страницата си Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД (Общи условия) и Правила за работа с потребителите на енергийни услуги (Правила за работа с потребителите).

Общите условия и Правилата за работа с потребителите, като част от Общите условия, са одобрени от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) с Решение № ОУ-12 от 08.09.2022 г. и съгласно нормативните изисквания влизат в сила 30 дни след датата на публикуването им, тоест от 16.10.2022 г. За всички лица, които са клиенти на Електроразпределение Север АД към 15.10.2022 г., включително, Общите условия влизат в сила без изрично писмено приемане.

С пълния текст на одобрените Общи условия и Правилата за работа с потребителите може да се запознаете тук: https://erpsever.bg/bg/obshti-uslovija и тук: https://erpsever.bg/bg/klienti/pravila-za-rabota-s-potrebitelite-na-energijni-uslugi.  

Още новини