График за отчитане на стопански клиенти

График за отчитане на електрическата енергия за периода януари - декември 2020 г.
Месец Дати на отчитане
Стопански клиенти
Януари 30-о число от месеца
Февруари 28-о число от месеца
Март 30-о число от месеца
Април 30-о число от месеца
Май 29-о число от месеца
Юни 30-о число на месеца
Юли 31-во число от месеца
Август 31-во число от месеца
Септември 30-о число на месеца
Октомври 30-о число на месеца
Ноември 30-о число на месеца
Декември 30-о число на месеца