График за отчитане на битови клиентиГрафик за отчитане за периода януари - декември 2021 г.
Месец Период на отчитане
Януари 2021 20.12.2020 - 07.01.2021
Февруари 2021 20.01.2021 - 07.02.2021
Март 2021 19.02.2021 - 07.03.2021
Април 2021 20.03.2021 - 07.04.2021
Май 2021 20.04.2021 - 07.05.2021
Юни 2021 20.05.2021 - 07.06.2021
Юли 2021 01.07.2021 - 22.07.2021
Август 2021 01.08.2021 - 22.08.2021
Септември 2021 01.09.2021 - 22.09.2021
Октомври 2021 01.10.2021 - 22.10.2021
Ноември 2021 01.11.2021 - 21.11.2021
Декември 2021 02.12.2021 - 22.12.2021