Работа на екипите на ЕРП Север в аварийни ситуации

През месец ноември 2023 г. Електроразпределение Север понесе значителни щети по мрежата, при това неколкократно, вследствие на преминали през страната циклони с ураганни ветрове, навявания и заледявания. Екипите на дружеството, общо 391 на брой, бяха мобилизирани с редовни и извънредни дежурства в светлата и тъмната част на денонощието за локализиране на авариите и възстановяване на множеството счупени съоръжения, сред които стотици стълбове средно и ниско напрежение. При тези безпрецедентни обстоятелства и въпреки непроходимите, затворени заради паднали дървета и натрупан сняг пътища или силно разкаляни терени в определени региони, служителите на ЕРП Север направиха всичко възможно да ограничат времето без електрозахранване на клиентите. В работата на терен при силно неблагоприятните метеорологични условия бяха ангажирани не само екипите на ЕРП Север, но и външни подизпълнители. Процесите бяха координирани денонощно от диспечерите по места и служителите, приемащи сигналите. Мениджърският състав на компанията следеше непрекъснато за за навременното изпълнение на процесите и взимаше бързи решения във връзка със сигурността на енергийната система в Североизточна България. Пряк контакт беше осъществен с местната власт и всички участници в сформираните кризисни щабове по места.

Подобен мащаб на щетите по електроразпределителната мрежа изисква технологично време за възстановяване целостта на съоръженията, като на места се наложи проектиране на поставянето на нови. Представяме ви малка част от бедствената ситуация и работата на екипите в снимки.

Обходи за локализиране на авария