Промяна страна на измерване на електрическа енергия

Промяна страна на мерене на електрическата енергия по искане на клиент на ЕРП Север от НН на СрН се осъществява съгласно действащия ценоразпис на компанията след направено предварително проучване и даване на становище.