Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Ревизия на стъпални (янсенови) регулатори за силови трансформатори в подстанции, собственост на Електроразпределение Север АД

Номер: 168 / 2019