Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на стъклени висящи изолатори за въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) средно напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 87 / 2020