Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Изготвяне на проекти за ремонт, реконструкция и изграждане на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД

Номер: 96 / 2020