Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на стационарен стенд за еталонна проверка на трифазни и монофазни електромери за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 150 / 2019