Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии средно и ниско напрежение, еднофазно изпълнение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 51/2019