Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на модули за комплектна разпределителна уредба за първично разпределение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 200 / 2019