Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на композитни изолатори за въздушни електропроводни линии средно напрежение по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 173 / 2019