Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на кабели за средно напрежение с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) и медни жила типове N2XS(F)2Y 1x240/25 mm2 и N2XS(F)2Y 1x300/25 mm2, предназначени за разпределение на електрическата енергия в мрежи средно напрежение (СрН) по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

№ 51 / 2020