Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на електроразпределителни шкафове за кабелни мрежи НН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 174 / 2019