Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на дистанционери за ВЕЛ средно напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 132/2018