Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД на територията на регионален обслужващ център (РОЦ) Горна Оряховица и Габрово