Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Предмет: Рехабилитация на подстанция Горна Оряховица – Запад 110/10kV, собственост на Електроразпределение Север АД

Номер: 9099400