Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана (Архив)

Предмет: Саниране на стоманобетонови портали и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV на подстанция „Левента“, гр. Русе

Номер: 9088331/16.05.2019