Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана (Архив)

Предмет: Саниране и боядисване на метални и стоманобетонни конструкции и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV в подстанции, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Номер: 9097772 / 30.03.2020