Предоставяне на права за достъп до електроразпределителната мрежа за разполагане на ЕСМ - 2023 г.