Предоставяне на права за достъп до електроразпределителната мрежа за разполагане на ЕСМ - 2022 г.

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Врани кон, общ. Омуртаг, обл. Търговище - 29.11.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Езерово общ. Белослав - 08.11.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Мъдрево, обл. Разград - 29.09.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – гр. Вълчи дол, обл. Варна - 14.09.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Ковачевец, общ. Попово, обл. Търговище - 13.09.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – СО Траката, гр. Варна - 13.09.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – гр. Цар Калоян, Област Разград - 12.09.0022

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Ветрино обл. Варна - 10.08.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Неофит Рилски, общ. Ветрино - 27.07.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – гр. Балчик, общ. Балчик, част 1 - 18.07.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – гр. Балчик, общ. Балчик, част 2 - 18.07.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – СО. Зеленика гр. Варна - 07.07.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Звездица, обл. Търговище - 14.06.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – С.О. Ракитника гр. Варна - 02.06.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Звездица, общ. Омуртаг - 10.05.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Самуил, обл. Разград - 28.04.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Недоклан, общ. Разград - 27.04.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Ушинци, общ. Разград - 27.04.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Радинград, общ. Разград - 27.04.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – СО Траката, гр. Варна - 29.03.2022

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Кичево, общ. Аксаково - 07.02.2022