Предоставяне на права за достъп до електроразпределителната мрежа за разполагане на ЕСМ - 2021 г.

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Паламарца, общ. Попово, обл. Търговище - 30.12.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение - с. Славяново, общ. Попово, обл. Търговище - 22.12.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Дянково, общ. Разград - 17.12.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Прелез, общ. Завет - 15.12.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Побит камък, обл. Разград - 23.11.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Веселец, общ. Завет - 15.11.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Вазово, общ. Исперих - 29.10.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Желязковец, общ. Самуил - 29.10.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – СО Траката, гр. Варна - 21.10.2021 

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Тутраканци, общ. Провадия - 19.10.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Комарево, общ. Провадия - 19.10.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Храброво, общ. Провадия - 19.10.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Самуил, обл. Разград - 19.10.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Разделна, общ. Белослав - 30.08.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – гр. Плачковци, общ. Трявна - 30.08.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Синя вода, общ. Лозница - 16.08.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Тодорово, общ. Исперих - 28.07.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение част 1 - с. Николово, общ. Русе - 01.07.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение част 2 - с. Николово, общ. Русе - 01.07.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Владислав, общ. Стражица - 24.06.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Горски Долен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица - 24.06.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Церова кория, общ. Велико Търново - 24.06.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение - с. Царски извор, общ. Стражица - 24.06.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – гр. Белослав, общ. Белослав - 07.06.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Желязковец, общ. Самуил - 07.06.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Памукчии, общ. Нови пазар

Въздушна мрежа ниско нпрежение - гр. Тервел, обл. Добриш - 07.05.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение –  с. Щипско общ. Вълчи дол - 23.04.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Вокил, общ. Силистра - 02.04.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение –  с. Овен, общ. Силистра - 02.04.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение - с. Кипра, обл. Варна - 08.03.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение - с. Николаевка, общ. Суворово - 08.03.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – гр. Разград, общ. Разград - 05.03.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение –  с. Дръндар, общ. Суворово - 05.03.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Златна нива, общ. Каспичан - 02.03.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Троица, общ. Велики Преслав - 25.02.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – с. Нисово, общ. Иваново - 25.02.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав - 24.02.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение – гр. Смядово, общ. Смядово - 24.02.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение –  с. Памукчии общ. Нови пазар - 15.02.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение –  гр. Търговище Част 1 - 15.02.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение –  гр. Търговище Част 2 - 15.02.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение –  гр. Търговище Част 3 - 15.02.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение –  гр. Търговище Част 4 - 15.02.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение –  гр. Търговище Част 5 - 15.02.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Кацелово общ. Две могили - 28.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Бистренци, общ. Бяла - 26.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Лиляк, общ. Търговище - 26.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Острица, общ. Две могили - 26.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Хан Крум, общ. Велики Преслав - 25.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, кв. Кирково, гр. Велики Преслав - 25.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Габрово, общ. Габрово - 25.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Девня, общ. Девня - 25.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, кв. Дивдядово гр. Шумен - 25.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение. с. Осмар общ. Велики Преслав - 25.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Левски общ. Суворово - 25.01.2021 

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Изгрев общ. Суворово - 25.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Миланово, общ. Велики Преслав - 22.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Пет кладенци, общ. Бяла - 22.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, кв. Ючунклер, гр. Търговище - 22.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Джулюница, общ. Лясковец - 14.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол - 13.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново - 13.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново - 13.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Лясковец, общ. Лясковец - 13.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Янтра, общ. Горна Оряховица - 13.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Разград, общ. Разград - 12.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Първомайци, общ. Горна Оряховица - 11.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Павликени, общ. Павликени - 08.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Бяла, общ. Бяла - 08.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Сухиндол, общ. Сухиндол - 07.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Кесарево, общ. Стражица  07.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Стражица, общ. Стражица - 06.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Миндя, общ. Велико Търново - 06.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Гецово, общ. Разград - 06.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Правда, общ. Горна Оряховица - 06.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Никюп, общ. Велико Търново - 05.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Самоводене, общ. Велико Търново - 05.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Арбанаси, общ. Велико Търново - 04.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Стражец, общ. Разград - 04.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, част I – гр. Добрич, общ. Добрич - 04.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, част II – гр. Добрич, общ. Добрич - 04.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, част I – гр. Девня, общ. Девня - 04.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, част II – гр. Девня, общ. Девня - 04.01.2021