Предоставяне на права за достъп до електроразпределителната мрежа за разполагане на ЕСМ - 2021 г.

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Миланово, общ. Велики Преслав

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Пет кладенци, общ. Бяла

Въздушна мрежа ниско напрежение, кв. Ючунклер, гр. Търговище

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Джулюница, общ. Лясковец - 14.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол - 13.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново - 13.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново - 13.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Лясковец, общ. Лясковец - 13.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Янтра, общ. Горна Оряховица - 13.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Разград, общ. Разград - 12.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Първомайци, общ. Горна Оряховица - 11.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Павликени, общ. Павликени - 08.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Бяла, общ. Бяла - 08.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Сухиндол, общ. Сухиндол - 07.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Кесарево, общ. Стражица  07.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Стражица, общ. Стражица - 06.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Миндя, общ. Велико Търново - 06.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Гецово, общ. Разград - 06.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Правда, общ. Горна Оряховица - 06.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Никюп, общ. Велико Търново - 05.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Самоводене, общ. Велико Търново - 05.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Арбанаси, общ. Велико Търново - 04.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Стражец, общ. Разград - 04.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, част I – гр. Добрич, общ. Добрич - 04.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, част II – гр. Добрич, общ. Добрич - 04.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, част I – гр. Девня, общ. Девня - 04.01.2021

Въздушна мрежа ниско напрежение, част II – гр. Девня, общ. Девня - 04.01.2021