Предоставяне на права за достъп до електроразпределителната мрежа за разполагане на ЕСМ - 2019 г.

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе - 20.12.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Поляците, общ. Дългопол, обл. Варна - 17.12.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Боряна, общ. Дългопол, обл. Варна - 17.12.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Медовец, общ. Дългопол, обл. Варна - 17.12.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Лопушна, общ. Дългопол, обл. Варна - 17.12.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Камен дял, общ. Дългопол, обл. Варна - 17.12.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Сенник-2, общ. Севлиево, обл. Габрово - 16.12.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Рояк, общ. Дългопол, обл. Варна - 23.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Величково, общ. Дългопол, обл. Варна - 23.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Чайка, общ. Провадия, обл. Варна - 23.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Дъбравино, общ. Аврен, обл. Варна - 23.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Гроздьово, общ. Долни Чифлик, обл. Варна - 23.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Градница, общ. Севлиево, обл. Габрово - 22.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Сенник, общ. Севлиево, обл. Габрово - 21.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, кв. Виница, гр. Варна - 18.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Аксаково - 18.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Севлиево - 03.10.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Червен - 20.09.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Табачка - 20.09.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Юпер - 23.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Кичево - 19.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Лиляк - 16.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Надарево - 16.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Търговище - 16.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Баячево - 14.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Вардун - 14.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, кв. Въбел, гр. Търговище - 14.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Врани кон - 11.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Голямо Соколово - 09.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Дралфа - 09.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Синя вода - 09.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, с. Мадара - 05.08.2019

Въздушна мрежа ниско напрежение, гр. Севлиево - 05.08.2019

Канално тръбна мрежа, гр. Габрово - 06.06.2019

Еднолинейна схема, с. Майско, с. Стеврек - 21.05.2019